Sekcje

Prowadzimy dwa rodzaje sekcji: sportowe i rekreacyjne.

Do sekcji sportowych zapraszamy osoby, które miały już wcześniej do czynienia z daną dyscypliną. Wiąże się to z przystąpieniem do AZSu, wyrobieniem legitymacji ISIC, dodatkowym ubezpieczeniem NNW oraz reprezentowaniem Naszej Uczelni na zawodach sportowych.

Sekcje rekreacyjne skierowane są do wszystkich chętnych, za darmo i bez zobowiązań. 

 

Sekcje sportowe 

Sekcje rekreacyjne